Tập Đoàn Atomy KOREA


Tập Đoàn Atomy Hàn Quốc 

Lịch sử hình thành Tập Đoàn Atomy Hàn Quốc

Atomy được thành lập tháng 6 năm 2009 , Viện Nghiên Cứu Năng Lượng Nguyên Tử Hàn quốc và nhà máy Kolmar Cùng người đứng đầu công ty Atomy đã thành lập Atomy ( Kolmar có 79.9% cổ phần của Atomy,chính phủ Hàn quốc có 20.1%cổ phần của Atomy...Chủ tịch tập đoàn Han-Gil Park

+ Viện Nghiên Cứu Năng Lượng Nguyên Tử Hàn Quốc( Lớn thứ 3 thế giới chỉ đứng sau Nasa Mỹ và Nga)Nhà máy kolma (lớn top 3 trên thế giới về sx mỹ phẩm và Thực phẩm chức năng). Hợp tác  làm ra những sản phẩm ,Mỹ phẩm, thực phẩm, đồ dùng gia đình hàng ngày, giá cả cực kỳ hợp lý , hợp với người bình dân nhất

 Chỉ tới tháng 12, doanh thu công ty đã lên tới 21 triệu USD. Một công ty 100% vốn nội địa đã trở thành dấu hiệu của sự khởi đầu của một mạng lưới Marketing mới dựa trên kế hoạch phân chia hoa hồng chính đáng.

Năm 2010 : Công ty Atomy tăng trưởng 256% so với năm trước, doanh thu đã lên tới 74 triệu đô. Việc đặt viên gạch đầu tiên thành công tại thị trường Mỹ cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc toàn cầu hóa của công ty. Cũng trong năm này, việc thành lập Atomy Economic Research Institute, tập trung nghiên cứu thị trường cũng thể hiện chiến lược đúng đắn và dài hơi của ban lãnh đạo.

Năm 2011 : Bằng việc mở rộng thị trường tại một loạt quốc gia : Canada, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, công ty Atomy dần định hình Trung tâm phân phối toàn cầu của mình. Atomy cũng là công ty Maketing Hàn Quốc đầu tiên được tặng thưởng vì doanh thu xuất khẩu đạt trên 5 triệu đô. Doanh thu của toàn công ty trong năm 2011 cũng đã cán mốc 118 triệu USD.

Năm 2012 : Công ty công bố nguyên tắc đầu tiên, Nguyên tắc tập trung văn hóa, thúc đẩy văn hóa phân phối lành mạnh hơn. Tổng doanh thu đạt mức 211 triệu USD và có đóng góp không nhỏ của 20 triệu đô tại thị trường nước ngoài.

Năm 2013 : Một năm đặc biệt với Atomy vì những nỗ lực trong việc quản lý sự minh bạch và đạo đức của công ty đã được công nhận từ bên ngoài. Năm này cũng là năm mà trung tâm đầu não được chuyển tới Gong-ju, chuẩn bị cho bước nhảy vọt tiếp theo. Cũng trong năm 2013, giải thưởng xuất khẩu mức 10 triệu đô tiếp tục được Atomy ẵm trọn.

Năm 2014 : Doanh thu tiếp tục tăng tới 461 triệu đô. Một tầm nhìn lớn hơn qua việc sẻ chia được công ty đề xuất, ngay sau đó các hoạt động từ thiện được xem như một văn hóa đặc trưng của công ty. Atomy Đài Loan cũng được thành lập và phục vụ đông đảo khách hàng tại đây trong năm 2014.

Năm 2015 : Tầm nhìn toàn cầu của công ty tiếp tục được khẳng định bởi giải thưởng cho công ty xuất khẩu vượt mức 20 triệu đô. Khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc được Atomy bắt đầu từ Singapore – một trong những trung tâm kinh tế của khu vực và rất khó tính. Doanh thu năm này cũng đạt tới 661 triệu đô.

Năm 2016 : Ngay sau khi thành công tại Singapore năm 2015, năm 2016 đồng thời Atomy mở rộng tại Malaysia, Cambodia và Philippines. Tầm nhìn toàn cầu của công ty đang dần trở thành hiện thực.

Tầm Nhìn với kỷ nguyên 4.0 Năm 2030  Atomy sẽ trở thành gã khổng lồ trong lĩnh vực bán lẻ, chiếm lĩnh thị trường mỹ phẩm và thực phẩm chức năng toàn cầu, doanh thu hàng trăm tỷ đô, giúp hàng trăm triệu người có công việc và thu nhập ổn định
Thời điểm này chắc chắn không phải là đích đến của Atomy, con đường phát triển của công ty Atomy còn đang rộng mở ở phía trước. Với triết lý kinh doanh đúng đắn và quan trọng nhất là lợi ích khách hàng được đặt lên hàng đầu, tôi tin tưởng Atomy sẽ còn tiến bước, viết lại lịch sử Maketing.


Tập Đoàn Atomy Hàn Quốc 

Lịch sử hình thành Tập Đoàn Atomy Hàn Quốc

Atomy được thành lập tháng 6 năm 2009 , Viện Nghiên Cứu Năng Lượng Nguyên Tử Hàn quốc và nhà máy Kolmar Cùng người đứng đầu công ty Atomy đã thành lập Atomy ( Kolmar có 79.9% cổ phần của Atomy,chính phủ Hàn quốc có 20.1%cổ phần của Atomy...Chủ tịch tập đoàn Han-Gil Park

+ Viện Nghiên Cứu Năng Lượng Nguyên Tử Hàn Quốc( Lớn thứ 3 thế giới chỉ đứng sau Nasa Mỹ và Nga)Nhà máy kolma (lớn top 3 trên thế giới về sx mỹ phẩm và Thực phẩm chức năng). Hợp tác  làm ra những sản phẩm ,Mỹ phẩm, thực phẩm, đồ dùng gia đình hàng ngày, giá cả cực kỳ hợp lý , hợp với người bình dân nhất

 Chỉ tới tháng 12, doanh thu công ty đã lên tới 21 triệu USD. Một công ty 100% vốn nội địa đã trở thành dấu hiệu của sự khởi đầu của một mạng lưới Marketing mới dựa trên kế hoạch phân chia hoa hồng chính đáng.

Năm 2010 : Công ty Atomy tăng trưởng 256% so với năm trước, doanh thu đã lên tới 74 triệu đô. Việc đặt viên gạch đầu tiên thành công tại thị trường Mỹ cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc toàn cầu hóa của công ty. Cũng trong năm này, việc thành lập Atomy Economic Research Institute, tập trung nghiên cứu thị trường cũng thể hiện chiến lược đúng đắn và dài hơi của ban lãnh đạo.

Năm 2011 : Bằng việc mở rộng thị trường tại một loạt quốc gia : Canada, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, công ty Atomy dần định hình Trung tâm phân phối toàn cầu của mình. Atomy cũng là công ty Maketing Hàn Quốc đầu tiên được tặng thưởng vì doanh thu xuất khẩu đạt trên 5 triệu đô. Doanh thu của toàn công ty trong năm 2011 cũng đã cán mốc 118 triệu USD.

Năm 2012 : Công ty công bố nguyên tắc đầu tiên, Nguyên tắc tập trung văn hóa, thúc đẩy văn hóa phân phối lành mạnh hơn. Tổng doanh thu đạt mức 211 triệu USD và có đóng góp không nhỏ của 20 triệu đô tại thị trường nước ngoài.

Năm 2013 : Một năm đặc biệt với Atomy vì những nỗ lực trong việc quản lý sự minh bạch và đạo đức của công ty đã được công nhận từ bên ngoài. Năm này cũng là năm mà trung tâm đầu não được chuyển tới Gong-ju, chuẩn bị cho bước nhảy vọt tiếp theo. Cũng trong năm 2013, giải thưởng xuất khẩu mức 10 triệu đô tiếp tục được Atomy ẵm trọn.

Năm 2014 : Doanh thu tiếp tục tăng tới 461 triệu đô. Một tầm nhìn lớn hơn qua việc sẻ chia được công ty đề xuất, ngay sau đó các hoạt động từ thiện được xem như một văn hóa đặc trưng của công ty. Atomy Đài Loan cũng được thành lập và phục vụ đông đảo khách hàng tại đây trong năm 2014.

Năm 2015 : Tầm nhìn toàn cầu của công ty tiếp tục được khẳng định bởi giải thưởng cho công ty xuất khẩu vượt mức 20 triệu đô. Khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc được Atomy bắt đầu từ Singapore – một trong những trung tâm kinh tế của khu vực và rất khó tính. Doanh thu năm này cũng đạt tới 661 triệu đô.

Năm 2016 : Ngay sau khi thành công tại Singapore năm 2015, năm 2016 đồng thời Atomy mở rộng tại Malaysia, Cambodia và Philippines. Tầm nhìn toàn cầu của công ty đang dần trở thành hiện thực.

Tầm Nhìn với kỷ nguyên 4.0 Năm 2030  Atomy sẽ trở thành gã khổng lồ trong lĩnh vực bán lẻ, chiếm lĩnh thị trường mỹ phẩm và thực phẩm chức năng toàn cầu, doanh thu hàng trăm tỷ đô, giúp hàng trăm triệu người có công việc và thu nhập ổn định
Thời điểm này chắc chắn không phải là đích đến của Atomy, con đường phát triển của công ty Atomy còn đang rộng mở ở phía trước. Với triết lý kinh doanh đúng đắn và quan trọng nhất là lợi ích khách hàng được đặt lên hàng đầu, tôi tin tưởng Atomy sẽ còn tiến bước, viết lại lịch sử Maketing.